systeemdenken: betere dienstverlening, LAGERE KOSTEN

Klanten, burgers, patiënten of studenten, ze willen goede dienstverlening. Schaalvergroting, targets, arbeidsdeling en standaardisering helpen daarbij niet. Perfecte dienstverlening houdt rekening met de variatie in de vraag. Radicale en duurzame verandering slaagt alleen door te werken aan het systeem, niet aan de mensen. Lees verder>>

Organisaties inrichten en besturen als systeem leidt tot lagere kosten en zeer betrokken medewerkers. Vanguard Nederland helpt organisaties hun dienstverlening duurzaam te verbeteren door te (her)ontwerpen volgens de Vanguard Methode Check-Plan-Do die John Seddon begin jaren 1980 ontwikkelde. Lees verder>>

 

anders denken en contra-intuÏtieve waarheden >>

Anders leren denken start met zelf ervaren waarom het mis gaat.

 

eerst begrijpen, dan pas ingrijpen in het systeem>>

Oorzaken opsporen en aanpakken ipv symptomen bestrijden.

 

Culture change is free

gratis Cultuurverandering als het werk voldoening geeft >>

John Seddon over cultuurverandering >>

 

https://www.vanguard-method.com/images/poc/lean.png

conventioneel denken werkt niet in dienstverlening

Voorbeelden mislukte command & control veranderprogramma's >>

 

vanguard methode voor managers

Hoe dienstverlenende organisaties te transformeren zijn van command & control naar systeemdenken: "Werken vanuit de bedoeling".

Lees meer>> Of bestel direct>>

 

 

 

Impressie boekpresentatie

 

uw eigen denken uitdagen?

De Vanguard Methode helpt ons dienstverlening duurzaam beter te organiseren tegen lagere kosten en met professonals die weer bevlogen raken.